Lærere

Lurøy kommune  har ledige lærerstillinger fra august 2024

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som:

 • Ønsker en arbeidshverdag i trygge og oversiktlige lokalsamfunn
 • Er nyutdannet lærer og på jakt etter en trygg jobb der du kan utvikle deg faglig med tid og rom for å se enkelteleven
 • Er en erfaren lærer som har lyst på nye utfordringer
 • Har undervisningskompetanse på barnetrinn eller ungdomstrinn med fag som norsk, matematikk, engelsk, musikk og spesialpedagogikk 
 • Er under utdanning og ønsker å komme i kontakt med en offensiv arbeidsgiver som ser potensialet i deg og din kompetanse

Interessert ? Da vil Lurøy kommune gjerne høre fra deg.

Sjekk ut vår video om Lurøy, og hør hva barn i kommunen mener om kommunen sin!

Legg igjen søknad med CV, og ta gjerne direkte kontakt med 

 • Oppvekst – og Kultursjef Janne Sommerseth eller aktuell skole,  for mer informasjon
 • HRK – leder Rigmor Nygård Hansen

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle skoler i Lurøy og i kulturskolen i tråd med lokale og nasjonale planer
 • Sikre elever et likeverdige tilbud i samsvar med overordnede mål.
 • Undervisning på barnetrinn, ungdomstrinn og i kulturskolen – gjerne i en kombinasjon
 • Kontaktlæreransvar og teamledelse kan bli vurdert

Kvalifikasjoner

 • Kvalifikasjoner i henhold til opplæringsloven med tilhørende forskrift
 • Alle fag og bakgrunner kan være interessante, men vi ser særskilt etter basisfag og spesialpedagogikk
 • Søkere som er under utdanning er velkommen til å søke
 • Utenlandske søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, og ha generell godkjenning fra NOKUT for å bli vurdert
 • Vitnemål og godkjenninger må legges ved søknaden for å bli vurdert

Personlige egenskaper

 • Et tydelig pedagogisk engasjement, med elevenes læring i fokus
 • Evne til å skape gode relasjoner til barn, elever, foreldre og kolleger
 • Liker å jobbe i team og ønsker å utvikle skolen sammen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Tilrettelegging for deg som er under lærerutdanning
 • Søker med påbegynt lærerutdannelse kan bli vurdert for tilsetting med stipend under utdanning mot bindingstid på 2 år etter endt utdannelse
 • Kontaktlærertillegg er pr. tiden 27. 200,-
 • Veiledning av nyutdannede og oppfølging av nytilsatte
 • Muligheten til en hverdag med mindre stress, hvor det er kort avstand mellom jobb, barnehage og fritidsaktiviteter
 • Engasjerte og dyktige ledere
 • Oversiktlige lokalsamfunn med kort avstand mellom hjem og arbeidssted og et aktivt næringsliv.
 • Bistand med å finne jobb til partner
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass ved behov

Annet

 • Dersom du har særskilte ønsker om arbeidssted, ber vi deg oppgi det i din søknad
 • Det kreves politiattest i hht gjeldende lovgivning. Denne må være levert før tilsetting
 • I skolene i Lurøy kan det bli behov for å undervise i andre fag enn de du er kvalifisert for
 • Søkere kan bli vurdert for eventuelt andre stillinger som måtte bli ledige før tilsetting foretas
 • Stillingene som blir ledige kan være både faste stillinger og vikariater
 • I hht. ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten
 • Tilsetting vil skje fortløpende og kan bli gjeldende fra avtalt dato eller fra høsten 2024
 • Lurøy kommune ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere
 • Ved søknad bes det om 2 referanser av nyere dato

Kontaktinformasjon

Janne Sommerseth
Kommunalsjef oppvekst og kultur
Mob: 476 66 566
janne.sommerseth@luroy.kommune.no

Rigmor Nygård Hansen
HRK-leder Lurøy kommune
Mob: 957 32 224
rigmor.hansen@luroy.kommune.no
 
Elin Nystad
Leder Onøy-Lurøy oppvekstsenter
Tlf: 75 09 18 70
elin.nystad@oppvekst.luroy.no
 
Anne Gunn Sjøholt Wiik
Leder Kvarøy oppvekstsenter
Mob: 916 36 972
annwii@oppvekst.luroy.no

Reid Engseth
Leder Konsvik oppvekstsenter
Mob: 971 63 597
reid. engseth@oppvekst.luroy.no
 
Susanne Bjørkmo
Rektor Lovund skole
Mob: 924 19 832
susanne.bjorkmo@oppvekst.luroy.no
 

Søknadsfrist:
31.01.2024

Arbeidssted:
Onøyveien 1
8766 Lurøy

Stillinger: 2
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100

Lurøy kommune

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel. Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima. Les mer her

Lærere – Lurøy kommune