PP-rådgiver

PP- rådgiver

Vi har fra 01.12.2024 ledig 2 X 100 % fast stilling som PP rådgiver.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Utarbeide sakkyndig vurdering i tråd med PP-tjenestens retningslinjer.
 • Være kontaktperson og samarbeidspartner for skoler med fokus på systemrettet arbeid.
 • Utredning og kartlegging knyttet opp mot barn med spesielle behov.
 • Bistå og hjelpe skolene i det forebyggende arbeidet og i arbeidet med tilpasset opplæring og intensiv opplæring fra 1. til 4. trinn.
 • Bistå med støtte og veiledning, samt kompetanse- og organisasjonsutvikling til skolene.

 Kvalifikasjoner:

 • Høyere akademisk utdanning. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.
 • Fortrinnsvis kreves utdanning på mastergrad/hovedfagsnivå innen psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller lignende, men utdanning innen spesialpedagogikk og lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Utrednings- og veiledningskompetanse.
 • Erfaring fra arbeid med elever i grunnskolen.
 • Det er ønskelig med systemkompetanse og læringsmiljørettet arbeidserfaring. 
 • Må disponere egen bil.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel – evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv – evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

Vi tilbyr:

 • I PPT har vi fokus på et godt medarbeiderskap. 
 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og fokus på erfaringsdeling.
 • Alle nytilsatte får egen mentor første arbeidsår.
 • Felles kompetanseheving og utviklingsarbeid sammen med alle skoler og barnehager i vår region.
 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

           https://www.husbanken.no/person/startlaan/
           https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.
 • Harstad kommune kan kreve helseattest på gjennomført tuberkulosekontroll før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:
Liv Jorunn Karlsen
Enhetsleder 
Tlf: +47 979 99 217

Arbeidssted:
PPT Harstad

Adresse:
Håkonsgate 4
9405 Harstad

Søknadsfrist: 15.08.2024

Tiltredelse: 01.12.2024

Harstad kommune PPT

Harstad kommune

PP- rådgiver – Harstad kommune