Seljestad barneskole har ledig stilling som

Avdelingsleder

Har du lyst å være en del av lederteamet ved Seljestad barneskole?

Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder skole, med oppstart 01.08.2024.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Inngå i skolens lederteam, med driftsoppgaver knyttet til ansatte og elever.
 • Personalansvar for ditt team.
 • Stillingen er 50 % ledelse og 50 % andre oppgaver som blant annet er Spes.ped koordinatorfunksjon.
 • Samarbeid og oppfølging med instanser utenfor skolen.
 • Pedagogisk og sosial pedagogisk oppfølging på skolen.
 • Bidra til skolens utvikling i de satsinger skolen har.
 • Kompetanseutvikling spesielt innenfor ikt.
 • Generelle lederoppgaver.

 Kvalifikasjoner:

 • Du må ha godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Dersom du har utdanning fra utlandet, må den godkjennes av NOKUT. 
 • Det er ønskelig med erfaring/eller kompetanse innen skoleledelse. 
 • Erfaring med bruk av administrative verktøy er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel – evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv – evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • Positivt engasjement og inkluderende i din lederadferd og er bevisst som rollemodell for dine ansatte.
 • Evne til å skape tillitsfulle relasjoner i egen enhet og i samarbeid med forsatte og andre samarbeidspartnere.
 • Er opptatt av å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø, samt utvikle dette sammen med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass. 
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

Husbanken.no
Harstad.kommune.no

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktperson:
Monica Heggelund
Konst. enhetsleder
Mob: +47 902 73 694

Arbeidssted:
Seljestad barneskole

Søknadsfrist: 08.04.2024

Tiltredelse: 01.08.2024

Harstad kommune- Seljestad barneskole

Harstad kommune

Avdelingsleder Seljestad barneskole – Harstad kommune