Bergseng skole har ledig vikariat som

Avdelingsleder

Bergseng skole – avdelingsleder

Vi har i perioden 01.08.2024 – 31.07.2025, ledig 100 % vikariat som avdelingsleder skole.

I tillegg vil det være ledig en midlertidig 100 % stilling som avdelingsleder fram til 31.12.2024 med mulighet for forlengelse. I denne stillingen er det ønskelig med snarlig tiltredelse, sekundært 01.08.2024.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Inngå i skolens lederteam, med driftsoppgaver knyttet til ansatte og elever.
 • Timeplanlegging, fraværsoppfølging og ressursutnyttelse.
 • Pedagogisk og sosialpedagogisk oppfølging på skolen.
 • Bidra til skolens utvikling i de satsinger skolen har.
 • Generelle lederoppgaver.

 Kvalifikasjoner:

 • Du må ha godkjent undervisningskompetanse for tilsetting i grunnskolen. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. 
 • Det er ønskelig med erfaring/eller kompetanse innen skoleledelse. 
 • Erfaring med bruk av administrative verktøy er en fordel.
 • God IKT-kompetanse.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Løsningsorientert
 • Innovativ og fleksibel – evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv – evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån.
 • Se lenker for mer informasjon:

Husbanken.no
Harstad.kommune.no

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktperson:
Enhetsleder
Kristin Solheim
Mob: 482 05 404

Arbeidssted:
Bergseng skole

Søknadsfrist: 07.04.2024

Tiltredelse: 01.08.2024

Bergseng skole

Harstad kommune

Bergseng skole – vikariat avdelingsleder