Sortland kommune

Styrer ved Sigerfjord barnehage Rektor Sigerfjord skole

Søknadsfrist: 15. august 2024 

Styrer ved Sigerfjord barnehage

Vår styrer går av med pensjon og vi søker derfor ny styrer til Sigerfjord barnehage.

Sigerfjord barnehage har 40 barn fordelt på 2 avdelinger (en utvidet). I tillegg til styrer, har barnehagen 3 pedagogiske ledere – totalt 19 ansatte. Barnehagen ligger i underkant av en mil fra Sortland sentrum med fjæra og skogen/marka i umiddelbar nærhet. De ansatte ved barnehagen arbeider målrettet for å gi barna en hverdag med omsorg og lek, og for å oppfylle Sortland kommunes visjon for barnehager og skoler:

Alle barn og elever i barnehager og skoler i Sortland kommune skal oppleve et trygt, tilrettelagt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer læring, danning, trivsel og helse – dette gjelder både det fysiske og sosiale miljøet. Kommunedelplan for kvalitet i barnehage og skole 2021-2025.

Vi søker nå en engasjert, tydelig og faglig dyktig styrer til barnehagen i 100% fast stilling. Styrer skal videreutvikle barnehagen i tett samarbeid med ansatte og foresatte. Vi søker en leder som har ambisjoner på vegne av barna, og som bidrar aktivt til at ansatte ser muligheter og motiveres for å utvikle barnehagen til det aller beste for barnas trivsel og utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet
 • Sikre den daglige driften og god økonomistyring
 • Sikre god organisering og at lov og forskrift blir fulgt
 • Personalansvar med fokus på økt nærvær og helsefremmede arbeidsmiljø
 • Sikre involvering, samarbeid og tillit med foresatte og andre samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer
 • Styrerutdanning, evt. være villig til å ta slik utdanning
 • Erfaring med budsjett- og økonomiarbeid er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetsvurdering og -utvikling er en fordel
 • God på kommunikasjon – skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig, inspirerende og inkluderende leder med gode relasjonelle ferdigheter
 • Du er utviklingsorientert og nysgjerrig, og har fokus på kvalitet
 • Du er strukturert og målrettet og har god gjennomføringsevne
 • Du byr på egen kompetanse og ser andres faglige potensialer
 • Du er en lagspiller som samarbeider godt med ansatte, barn, foresatte og andre samarbeidspartnere

Vi kan tilby deg

 • Et inkluderende og profesjonelt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • God støtte og oppfølging av nærmeste leder
 • Et raust og inkluderende styrerkollegium
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er seks måneder i faste stillinger. 

Gyldig politiattest i tråd med barnehageloven § 30, må fremlegges før tiltredelse.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering” oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Vi gjøre oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du finner et eget felt i søknadsskjemaet for dette. Vi gir deg beskjed dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Ved flere ledige stillinger som styrer i Sortland kommune etter utlysning, vil søkere kunne bli vurdert til disse.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber degskrive en søknad, og legge ved attester og vitnemål. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et jobbtilbud.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Velkommen som søker!

Hjemmeside
https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskole/

Arbeidssted
Sigerfjord barnehage
Vesterålsgata 57 8400 Sortland

Kontaktpersoner

Erik Strand
Mob: 474 62 694

Mona Haugli
Mob: 996 44 569

Søknadsfrist
15.08.2024

Rektor Sigerfjord skole – 2. gangs utlysning

Vi søker nå en tydelig og engasjert rektor til 100% fast stilling, som skal lede og videreutvikle Sigerfjord skole i tett samarbeid med elever, ansatte og foresatte.

Sigerfjord skole er en 1-7 skole med 105 elever og 22 ansatte. Skolen ligger idyllisk til med skogen og havet i umiddelbar nærhet. Dette gir unike muligheter for læring, lek og opplevelser. Skolen legger stor vekt på at alle barn og voksne skal oppleve trygghet og tilhørighet. Sammen jobber skolen målretta for å oppfylle Sortland kommunes visjon for barnehager og skoler:

Alle barn og elever i barnehager og skoler i Sortland kommune skal oppleve et trygt, tilrettelagt og godt barnehage- og skolemiljø som fremmer læring, danning, trivsel og helse – dette gjelder både det fysiske og sosiale miljøet.

Vi søker en leder som har ambisjoner på vegne av elevene, som gjennom sitt lederskap legger til rette for et trygt, varmt og inkluderende skolemiljø, og som bidrar til at ansatte ser muligheter og motiveres for utviklingsarbeid til beste for elevenes trivsel, utvikling og læring.

Arbeidsoppgaver

 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet til beste for elevens læring
 • Videreutvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Personalansvar med fokus på økt nærvær og helsefremmede arbeidsmiljø
 • Sikre god økonomistyring
 • Sikre god organisering og at lov og forskrift blir fulgt
 • Sikre involvering og samarbeid med elever, ansatte, foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Videreføre SFO i tråd med nasjonal rammeplan

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for barnetrinnet
 • Rektorutdanning eller annen lederutdanning, evt. være villig til å ta slik utdanning
 • Skoleledererfaring er en fordel
 • Erfaring med budsjett- og økonomiarbeid er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetsvurdering og -utvikling er en fordel
 • God på kommunikasjon – skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig og inkluderende leder med gode relasjonelle ferdigheter
 • Du er tydleig og synlig i møter med elever og foresatte
 • Du er ambisiøs på elevenes vegne
 • Du involverer, engasjerer og inspirerer elever og ansatte
 • Du er utviklingsorientert og nysgjerrig
 • Du er strukturert og målrettet og har god gjennomføringsevne
 • Du byr på egen kompetanse og ser andres faglige potensialer

Vi kan tilby deg

 • God støtte og oppfølging av nærmeste leder og avdeling for oppvekst
 • Nødvendig opplæring i økonomisystem og – styring
 • Et raust og inkluderende rektorkollegium
 • God sturktur for felles utviklingsarbeid i Sortlandsskolen
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse av stilling eller fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er seks måneder i faste stillinger. Gyldig politiattest i tråd med opplæringsloven § 17-11 (av 1. august 2024) må fremlegges før tiltredelse.

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt “Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering”, oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. Offentleglova § 25, andre ledd. Du finner et eget felt i søknadsskjemaet for dette. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut, og at attester og vitnemål legges ved. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et jobbtilbud.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: HR@sortland.kommune.no

Velkommen som søker!

Hjemmeside

http://https://www.sortland.kommune.no/tjenester/barn-og-skole/grunnskole/

Arbeidssted

Sigerfjord skole
Vesterålsgata 57
8400 Sortland

Kontaktpersoner

Erik Strand
mob:  474 62 694

Mona Haugli
mob: 996 44 569

Søknadsfrist
15.08.2024

Om Sortland kommune

Sortland er en kommune og en by i Vesterålen i Nordland, og omfatter områder på øyene Langøya og Hinnøya. Sortland er en ung by (bystatus fra juni 1997) som har vokst raskt. I tillegg opplever vi stor vekst i Vesterålen – og det er en gledelig nyhet! For å være i stand til å ivareta viktige samfunnsoppgaver på best mulig måte, styrker Teknisk og Samfunnsutvikling i kommunen derfor bemanningen. Velkommen som søker!

Sortland kommune – Styrer ved Sigerfjord barnehage – Rektor Sigerfjord skole – 2. gangs utlysning