Er du en tydelig leder med stort engasjement for skole og utdanning?

Rektor

Harstad kommune har ledige stillinger som rektor

Som rektor/enhetsleder i Harstad kommune får du en jobb der du kan utvikle deg både faglig og personlig. Du får stor selvstendighet og innflytelse i diskusjoner og utviklingsarbeid, og anledning til å løse utfordringer sammen med dyktige kollegaer.

Harstad kommune har til sammen 12 skoler som dekker opplæringsbehovet for grunnskolen. Skole – Harstad kommune

Vi legger til rette for videreutdanning og prioriterer skoleutviklingsarbeid, hvor kommune har etablert godt samarbeid med universitet/høyskole og de andre kommunene i vår region. Skolene er organisert i nettverksgrupper og Harstad kommune legger til rette for lederstøtte fra skoleledelsen, kollegaer og fra interne tjenester.

Vi har 4 ledige 100 % stillinger som rektor/enhetsleder fordelt på Sørvik skole, Seljestad barneskole, Kanebogen skole og Harstad skole.

For rektorstillingen ved Harstad skole er det en fordel med ledererfaring fra skole med innføringstilbud, da denne skole også er mottaksskole med innføringsgrupper.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant pedagogisk høyere utdanning og minimum 3 års erfaring som lærer.
 • Godkjent utdanning for ledere i grunnskolen, helst innen skoleledelse.
 • Relevant ledererfaring og skolefaglig kompetanse.
 • God økonomisk forståelse og digital kompetanse.
 • Ledererfaring fra skole med innføringstilbud er en fordel. (Gjelder kun Harstad skole)

Personlige egenskaper:

 • Du er utviklingsorientert og tydelig leder med god forståelse av lederrollen.
 • Du har glimt i øyet og med gode lederegenskaper, gode samarbeidsevner, er samlende, lyttende, har relasjonelle ferdigheter, involverer andres perspektiv og kompetanse og har en mestringsorientert ledelsesstil.
 • Du har god arbeidskapasitet, og evne til analytisk og strategisk tenkning, er målrettet og har gjennomføringsevne og beslutningsevne samtidig som du inspirerer og motiverer.
 • Du har erfaring og kan vise til gode resultater, er løsningsorientert og proaktiv og ser muligheter samt evner å lede og videreutvikle skolen inn i fremtiden.
 • Du er ambisiøs og engasjert på elevens og skolens vegne, har eleven i sentrum for å skape gode læringsresultat.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

 • Utøve mestringsorientert ledelse.
 • Lede og utvikle et lederteam.
 • Lede og motivere medarbeiderne til felles innsats slik at de individuelt og i fellesskap bidrar til å øke elevenes læringsutbytte.
 • Forvalte skolens samlede ressurser på en måte som sikrer god læring for elevene.
 • Lede og videreutvikle skolens strategi for lek, læring og utvikling.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø, blant annet gjennom arbeidet i skolens HMS-gruppa.
 • Bidra til kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren i vår kommune.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag HABIL.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

Husbanken.no
Harstad.kommune.no

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:

Arbeidssted:
Sørvik skole
Seljestad barneskole
Kanebogen skole
Harstad skole

Søknadsfrist: 10.04.2024

Tiltredelse: 01.08.2024

Harstad kommune, Skole

Harstad kommune

Rektor