Oppvekst, Meløy kommune

Vi søker

Rektor

Er du en rektor som har lyst til å utvikle en skole for fremtiden?

Er du en strategisk leder og motivator som kommuniserer godt og tydelig? Leder du an i utviklingsarbeidet?  Er du opptatt av å ruste barn og unge til å møte morgendagens samfunn og ser verdien av de gode opplevelsene i hverdagen? Ønsker du å bli en del av et godt og utviklingsorientert profesjonsfellesskap blant skoleledere? Da ønsker vi at du søker på rektor-stillingen hos oss. 

Fra 2. september 2024 har vi ledig stilling som rektor ved Ørnes skole. Ørnes skole er ungdomsskolen i kommunesenteret i Meløy kommune. Fra skolen har man utsikt utover fjorden og kan se hurtigruta komme inn daglig. Skolen mottar elever fra barneskolene i på Reipå, Spildra og Glomfjord. Fra høsten 2024 vil det være 152 elever ved skolen. Skolen skal gjennom faglig dyktighet, tydelige mål, samarbeid og fokus på egen praksis, bidra til et godt læringsutbytte for elevene. Ørnes skole skal være et godt sted for læring, mestring og utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for drift og utvikling av skolen innenfor fag, personal og økonomi 
 • Lede og videreutvikle det pedagogiske arbeidet ved skolen, slik at det bidrar til økt læringsutbytte og et trygt og godt læringsmiljø for hver enkelt elev Videreutvikle et godt skole-hjem-samarbeid 
 • Samarbeide med andre sektorer om et godt tilbud til elevene

Kvalifikasjoner

 • Du har godkjent pedagogisk utdanning og erfaring fra skoleverket.
 • Det er ønskelig med rektorerfaring og skolelederutdanning.
 • Du har god system- og rolleforståelse.
 • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig.
 • Du har god økonomiforståelse og evner å prioritere innenfor gjeldende budsjettrammer.
 • Du har god kjennskap til opplæringsloven og nasjonale føringer for skole.

Personlige egenskaper

 • Du er en strategisk lagbygger, som evner å jobbe systematisk og langsiktig, og utvikle gode strukturer og rutiner.
 • Du har evne til å bygge gode relasjoner til elever, ansatte og foreldre.
 • Du kan jobbe effektivt, systematisk og selvstendig.
 • Du er opptatt av samarbeid, og er en pålitelig samarbeidspartner som overholder frister.
 • Du har evne til å se, prioritere og løse komplekse og utfordrende oppgaver.
 • Du tør å utfordre, og involverer og engasjerer andre rundt deg.

Vi tilbyr

 • Et godt og støttende rektorkollegium
 • Et positivt og godt profesjonsfelleskap blant skoleledere
 • Som rektor vil du få være med å utvikle et godt tverrfaglig samarbeid og delta i nettverk og prosjekter
 • Kompetanseheving gjennom målrettede kompetansehevingstiltak
 • Lønn etter avtale
 • Frisklivstiltak og tilbud for alle våre ansatte.
 • Er du ny i Meløy setter vi deg gjerne i kontakt med lokale lag og foreninger etter ditt interesseområde.
 • I stillingen har du rett på en av Norges beste pensjonsordninger. Offentlig tjenestepensjon er en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å arbeide og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon om noe uventet skulle skje.
 • Med pensjonsrett i KLP/SPK får du medlemspris og flere gunstige betingelser på lån, forsikring og spareprodukter. Du får fri ulykke- og gruppelivsforsikring.

Annet:

 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om at søknaden unntas offentlighet. Søkerne vil i så fall bli varslet om dette. 
 • Søknader der det ikke er ført opp utdanning eller praksis vil ikke bli vurdert.
 • Dokumentasjon av opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju, eller ved forespørsel
 • Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. 
 • Meløy kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn.
Søknadsfrist: 11. august 2024
 
Arbeidssted: Ørnes skole, Spildervika 10, 8150 Ørnes

Kontaktperson:
Mona Mork
Kommunalsjef Oppvekst
Mob: 408 79 601
E-post: mormon@meloy.kommune.no

MELØY KOMMUNE

Vi er ca. 6 200 innbyggere i kommunen. Meløy er langstrakt, og den nordlige grensen er om lag 12 mil sør for Bodø.  Kommunen er en kraftkommune med industri, landbruk, fiske, fiskeoppdrett, kraftproduksjon og servicenæringer som viktige elementer. Ørnes er kommunesenter og er knutepunkt for hurtigrute, hurtigbåter, ferge og bussforbindelser.  Engenbreen, en vestlig utløper av Svartisen, er kommunens største turistattraksjon.  Vi har et desentralisert skole-, SFO- og barnehagetilbud, samt videregående skole.  Det er mye flott natur i kommunen vår, både i fjellet og ved fjorden, og rike muligheter til variert friluftsliv året rundt. Godt  utvalg i idretts- og kulturaktiviteter finner du også i Meløy. 

Har du en samboer, ektefelle eller venn som også ønsker seg jobb i Meløy? Nettsiden meloy.no gir deg en oversikt over ledige stillinger i Meløy kommune innen både kommunal sektor, industri og annen næring. Kanskje finner dere stillinger der som vil være interessant for dere begge?

Rektor Ørnes skole – Meløy kommune