Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Ledere av helsetjenester

Sortland kommune – Enhetsleder & Saksbehandler

Enhetsleder og Saksbehandler Sortland kommune har ledige stillinger ved Tjenestekontoret. Bli kjent med oss og våre ledige stillinger  ▽ Tjenestekontoret Tjenestekontoret fungerer som tildelingskontor i forhold til de fleste helse- og omsorgstjenester. Kontoret ivaretar også funksjonen som koordinerende enhet. I tillegg ledes tjenester som omsorgsstønad, Brukerstyrt Personlig Assistanse samt støttekontakt direkte fra dette kontoret.Kontoret disponerer i […]

Narvik kommune – Enhetsleder Furumoen sykehjem

Narvik kommunes største sykehjem blir del av et moderne helsekluster – nå søker de ny leder Furumoen sykehjem er inne i en spennende utvikling, hvor nytt sykehus og helsehus bygges som nærmeste naboer. Innovasjon og velferdsteknologi i fokus Furumoen sykehjem blir nå en viktig del av Narviks nye helsekluster, hvor sykehjemmet knyttes fysisk sammen med […]

Andøy kommune – Enhetsleder pleie og omsorg

Vi søker Enhetsleder pleie og omsorg Les mer Enhetsleder pleie og omsorg, med hovedansvar for organisasjonsutvikling & virksomhetsstyring – saksnr 21/652 Vi søker en strategisk og engasjert leder med et genuint ønske om å være med å skape framtidens kommunale pleie og omsorgstjeneste. Som ledd i innføringen av en delt ledelsesmodell i enheten pleie og […]

Enhetsleder – Ibestad – Jobbnorge ID207381

Er du en relasjonsbygger, og vil være med å utvikle en omsorgstjeneste for fremtiden? Vi søker ny leder til Ibestad sykehjem og boliger med heldøgns omsorg.  Enhetsleder Søk stillingen Se annonse Har du lidenskap og skaper begeistring? Har du lidenskap for omsorgsfaget, og evnen til å skape begeistring?Det sies at tro kan flytte fjell. Vi […]

Vefsn kommune – Avdelingsleder Hjemmetjenesten

Avdelingsleder Hjemmetjenesten Parken Forlenget søknadsfrist I Enhet for hjemmetjenester, avd. Hjemmetjenesten Parken, er det ledig 100 % stilling som avdelingsleder med snarlig tiltredelse. Avdeling hjemmetjenesten Parken har ansvar for 29 omsorgsleiligheter tilknyttet Parken bo- og servicesenter, og det er pr tiden til sammen 16.65 årsverk tilknyttet avdelingen Klikk her for å lese mer om stillingen […]

Enhetsleder – Ibestad – Jobbnorge ID 207381

Er du en relasjonsbygger, og vil være med å utvikle en omsorgstjeneste for fremtiden? Vi søker ny leder til Ibestad sykehjem og boliger med heldøgns omsorg. Enhetsleder Søk stillingen Sjå annonse Har du lidenskap og skaper begeistring? Har du lidenskap for omsorgsfaget, og evnen til å skape begeistring? Det sies at tro kan flytte fjell. […]

Harstad kommune – Heldøgns omsorg søker avdelingsledere

Heldøgns omsorg søker avdelingsledere Vil du være leder hos oss? Vi har ledige stillinger som avdelingsleder på to av våre sykehjem, Bergsodden og Stangnes. Stillingene innebærer driftsansvar (fag, personell og økonomi) for en bogruppe. Stillingen forutsetter et nært samarbeid med øvrig(e) avdelingsleder(e) ved sykehjemmet. Som avdelingsleder hos oss får du god oppfølging fra nærmeste leder, […]

Helgelandssykehuset – Områdesjef

Områdesjef Enhet Psykisk helse og TSB, Helgelandssykehuset HF Vi håper du vil bli med på laget vårt og  være med å videreutvikle tjenestetilbudet innen psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset! Vi søker nå en engasjert områdesjef til Ytre Helgeland. Enhet for psykisk helse og rus i Helgelandssykehuset ble etablert 1. januar 2020. Enheten har gjennomgående […]

Avdelingsleder ved akuttavdeling – Bufetat – Jobbnorge

Har du erfaring med institusjonsarbeid og søker nye utfordringer? Avdelingsleder ved akuttavdeling Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Stillingen er knyttet til avdeling Skogly med målgruppe Akutt. Ved avdelingen arbeides det etter nasjonal veileder for akuttarbeide i statlig virksomhet. Avdelingsleder har ansvar for daglig drift ved avdelingen og har personalansvar for miljøpersonalet ved avdelingen. Avdelingen […]

Virksomhetsleder Skjervøy kommune – Jobbnorge

Virksomhetsleder – sykestue og sykehjem Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Skjervøy kommune har en god og allsidig helsetjeneste til våre innbyggere, herunder en av de få kommunale sykestuer i Troms. Institusjonen er lokalisert i et helsesenter sammen med hjemmetjeneste, fysioterapitjeneste og legekontor. Her tilbys 18 ordinære sykehjemsplasser, en egen avdeling for personer med demenssykdommer […]

Scroll to top