Frantz - Datadrevet rekruttering

Rådgivere innen sosiale fagfelt

Spisskompetansemiljøet – Bufetat – Jobbnorge – ID210028

Vil du være med å prege fagutviklingen i norske barnevernsinstitusjoner? Fast 100 % stilling i Spisskompetansemiljøet for trygghet og sikkerhet Søk stillingen Se annonse Om stillingen og arbeidsstedet Ved Lierfoss ungdoms- og familiesenter har vi ledig en fast 100 % stilling i Spisskompetansemiljø trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i barnevernsinstitusjoner (SKM-TS). Spisskompetansemiljøet trygghet og sikkerhet […]

Fagspesialister – Bufetat – Jobbnorge – ID 210511

For vårt nasjonale spisskompetansemiljø for akuttarbeid i institusjon og beredskapshjem søker vi: Fagspesialister Søk stillingen Se annonse Om Bufetat og Spisskompetansemiljøene (SKM) Bufetat skal bli landsledende innenfor kompetanse- og fagutvikling, og har etablert 10 nasjonale spisskompetansemiljøer (SKM) for viktige barnevernområder. Spisskompetansemiljøet for akuttiltak i institusjon og beredskapshjem (SKM akutt), skal være Norges faglige spydspiss innen […]

Familieterapeut – Bufetat – Jobbnorge ID 210073

Har du interesse for par- og familiearbeid? Familieterapeut Søk stillingen Se annonse Om stillingen Ved Harstad og Narvik familievernkontor er det ledig en fast 100% stilling som familieterapeut, med arbeidssted Harstad. Hva vil arbeidsdagen din bestå av? Terapeutisk arbeid med par, familier og enkeltpersoner med samlivs- og relasjonsproblemer. Mekling for foreldre etter barneloven og ekteskapsloven. Utadrettet […]

Koordinator i Vurderingsenheten – Blå Kors Borgestadklinikken – Jobbnorge ID207530

Vi søker en erfaren sosionom: Koordinator i Vurderingsenheten Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Vi søker en erfaren sosionom til nyopprettet stilling som koordinator ( 100% fast stilling) i vår vurderingsenhet. Koordinator for vurderingsenheten har ansvar for arbeidet med mottak av henvisninger til våre seksjoner, arbeid knyttet til vurderinger av henvisninger og pasientflyt innad i […]

Barnevernsleder – Frøya kommune – Jobbnorge

Barnevernsleder Søk stillingen Se annonsen Om oss Øyriket mot storhavet Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. 2 timer med bil. Kommunen har i dag ca 5000 innbyggere, og er en kommune i sterk vekst. Frøya har et bredt og variert kultur- og idrettstilbud med […]

UNN – Seniorrådgivere – Kompetansesenter rus

Seniorrådgivere – Kompetansesenter rus, Nord-Norge Universitetssykehuset Nord-Norge HF KoRus-Nord skal styrke sin virksomhet innenfor flere områder; samarbeid omkring utsatte barn og unge i kommunene, videreutvikling av de nasjonale nettressursene forebygging.no og kommunetorget.no, samt praksisnær FoU knyttet til konkrete satsinger i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet. I den forbindelse utlyser vi to stillinger som seniorrådgivere. Les mer om stillingene Aktuelle oppgaver […]

Scroll to top