Frantz - Datadrevet rekruttering

Helgelandssykehuset – Smittevernoverlege

Smittevernoverlege Er du vår nye smittevernoverlege? Helgelandssykehuset, Senter for fag, forskning og utdanning har ledig 100% stilling som smittevernoverlege. Stillingens ansvarsområde omfatter faglig ansvar for helseforetakets smittevern, samt smittevernfaglig rådgivning til sykehusenhetene og sykehusledelsen. Senter for fag, forskning og utvikling er organisert i stab til administrerende direktør og ledes av Medisinsk direktør som er en […]

UNN – Fagrådgiver simulering og ferdighetstrening – lege

Fagrådgiver simulering og ferdighetstrening – lege Regionalt utdanningssenter for leger i spesialisering, Universitetssykehuset Nord Norge HF Søk stillingen Helsefaglig simulering har i økende grad har fått betydning i utdanning og etter-/videreutdanning av leger og øvrig helsepersonell. Simulering gir mulighet for praktisk trening i et bredt spekter; fra individuell ferdighetstrening til tverrfaglig teamtrening i akutte og […]

Helse Nord-Trøndelag – Lege i spesialisering- psykiatri

Lege i spesialisering – psykiatri Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos Søk stillingen Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal.  Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger.  […]

Scroll to top