Frantz - Datadrevet rekruttering

Saksbehandler

Fauske kommune – Saksbehandler ved tildelingskontoret

Vi søker Saksbehandler Tildelingskontoret med hovedansvar for Koordinerende enhet Har du lyst å jobbe i tverrfaglig team? Tildelingskontoret har ansvar for å sikre kommunens innbyggere lik tilgang på tjenester.Vi gjør faglige og helhetlige vurderinger av den enkelte søkers hjelpebehov for å bidra til forutsigbare og helhetlige tjenester. Vi svarer på spørsmål, gir veiledning og tar […]

Scroll to top