Frantz - Datadrevet rekruttering

Driftsteknikere IKT

Konfliktrådet – Seniorrådgiver IKT – Jobbnorge

Sekretariatet for konfliktrådene søker etter en seniorrådgiver IKT Søk stillingen Se annonsen Om oss Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd. Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i […]

Scroll to top