Frantz - Datadrevet rekruttering

Kommunalsjef

Vefsn kommune Kommunalsjef helse og omsorg

Kommunalsjef – helse og omsorg Les mer Vefsn kommune søker ny kommunalsjef for tjenesteområde helse og omsorg. Kommunalsjefen inngår i kommunens strategiske ledelse og har overordnet ansvar for kommunens helse- og omsorgstjenester. Kommunens strategiske ledelse består av rådmann, 3 kommunalsjefer, økonomisjef og HR-sjef. Kommunalsjefen utøver den strategiske ledelsen innen sitt område på vegne av rådmannen. […]

Gol kommune – Kommunalsjef helse og omsorg

Kommunalsjef i helse- og omsorgssektoren Les mer Vi søker en kommunalsjef som har kapasitet, kunnskap og ledererfaring til å håndtere mange og allsidige arbeidsoppgaver innen ansvarsområdet. Det er en lederstilling med stor påvirkning på tjenestene som kommunen tilbyr.  Kommunalsjefen har en egen godt fungerende ledergruppe med engasjerte medarbeidere som gjør oss trygge på at vi […]

Sortland kommune – Kommunalsjef teknisk

Kommunalsjef teknisk Les mer Om stillingenSentral stilling i kommunedirektørens strategiske lederteam. Vil du være med å lede utvikling av Sortland kommune som organisasjon og som samfunn? Vesterålen som region er i rivende utvikling hvor Sortland spiller en viktig rolle som by- og regionsenter. I Sortland synes dette gjennom mange store utviklingsprosjekter som er på gang […]

Øksnes kommune – Kommunalsjef skole, barnehage og kultur

Øksnes kommune søker kommunalsjef skole, barnehage og kultur Øksnes kommune trenger en fremoverlent, utviklingsorientert leder som kan løfte Øksnesskolen og oppvekst- og kultursektoren videre. Gjennom realiseringen av “Skolekvartalet” står vi foran et historisk stort løft og spennende utviklingsarbeid de kommende årene, og du må se for deg å være pådriver på tvers av enheter, eksterne […]

Scroll to top