Frantz - Datadrevet rekruttering

Rådgiver/seniorrådgiver – Fiskeridirektoratet

Er du vår nye datatilrettelegger? rådgiver/seniorrådgiver Søk stillingen Se annonsen Anonym søknadsprosess Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av […]

Vestland fylkeskommune – Rådgjevar – samfunns- og arealplanlegging

Rådgjevar – samfunns- og arealplanlegging Strategisk utvikling og digitalisering – Plan, klima og folkehelse Les meir Vil du utvikle Vestland i lag med oss? Det er ledig fast stilling som rådgjevar innan samfunns- og arealplanlegging i seksjon plan, klima og folkehelse, i avdeling for strategisk utvikling og digitalisering. Vi skal bidra i arbeidet med å […]

Vestland fylkeskommune – Rådgjevar/seniorrådgjevar reiseliv

Rådgjevar/seniorrådgjevar – reiseliv Innovasjon og næringsutvikling Les meir Vi søker ein dyktig medarbeidar som har lyst til å utvikle reiselivet i Vestland. Arbeidet skjer i nært samarbeid med reiselivsnæringa, Innovasjon Norge, Fylkesmannen og dei andre fylkeskommunane på Vestlandet. Saman arbeider vi for å styrke verdiskapinga innan reiselivet og skape gode opplevingar for dei tilreisande. Samstundes […]

Rådgiver Politisk sekretariat – Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver – Politisk sekretariat Politisk sekretariat legger til rette for politisk styring, administrerer møter i de politiske utvalgene og formidler informasjon internt og eksternt. Seksjonen yter service samt gir opplæring og rådgiving til de folkevalgte organene. Folkevalgtes arbeidsforhold, valgavvikling, økonomi/regnskap for politiske organer og oppnevninger til egne og eksterne organer og styrer hører også inn […]

Scroll to top