Frantz - Datadrevet rekruttering

Nordlandsnett

Essensi – Troms Kraft Nett as og Nordlandsnett

Konsernstyrene i Troms Kraft og Bodø Energi har gitt klarsignal for at Troms Kraft Nett AS og Nordlandsnett AS kan arbeide frem endelige avtaler for fusjonering av selskapene. Disse skal ferdigstilles til månedsskiftet september / oktober slik at endelige godkjenning kan skje i første halvdel av oktober. Tidspunkt for formell sammenslåing av selskapene vil være […]

Scroll to top