Frantz - Datadrevet rekruttering

TH – 430939 – Rådgiver Politisk sekretariat – Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver Politisk sekretariat – Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver – Politisk sekretariat Politisk sekretariat legger til rette for politisk styring, administrerer møter i de politiske utvalgene og formidler informasjon internt og eksternt. Seksjonen yter service samt gir opplæring og rådgiving til de folkevalgte organene. Folkevalgtes arbeidsforhold, valgavvikling, økonomi/regnskap for politiske organer og oppnevninger til egne og eksterne organer og styrer hører også inn […]

Scroll to top