Frantz - Datadrevet rekruttering

Forskningsarbeid

Rådgiver/seniorrådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID211553

Vil du jobbe med byggeprosjekter i universitets – og høyskolesektoren? Rådgiver/seniorrådgiver (fast stilling) Søk stillingen Se annonse Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 […]

Postdoktor og Stipendiat – Høgskulen på Vestlandet – Jobbnorge ID210213

Postdoktor og 2 stipendiatstillinger Postdoktor og 2 stipendiatstillinger ved Senter for omsorgsforskning, Vest Søk stillingen Se annonse Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. […]

Analytiker – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge – ID 209804

Er du interessert i analyse og visualisering? Analytikere Søk stillingen Se annonse Om stillingene Fiskeridirektoratet skal styrke kapasiteten til å analysere og visualisere data, og vi har nå to ledige stillinger som rådgiver/seniorrådgiver ved vårt hovedkontor i Bergen. Stillingene ligger organisatorisk til analyse- og formidlingsseksjonen i statistikkavdelingen. Vi er på jakt etter deg som liker å […]

Forskningsrådgiver(e) – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 208729

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Forskningsrådgiver(e) med ambisjoner Søk stillingen Se annonse Om stillingen Handelshøgskolen Innlandet samler et stort fagmiljø, både på Lillehammer og på Rena, og fakultetets ansatte driver en omfattende forskningsvirksomhet. Fakultetet har en egen enhet for eksternfinansiert virksomhet//Senter for livslang læring (SELL). Gjennom enheten organiseres både utdannings-, forsknings- og utredningsoppdrag. […]

Senior EU-rådgiver – NTNU – Jobbnorge – ID209480

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap er det ledig stilling som Senior EU-rådgiver Søk stillingen Se annonse This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for […]

UiT – Utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen – Jobbnorge ID209467

Sannhets- og forsoningskommisjonen Utreder i sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen Søk stillingen Se annonsen Vil du bidra til en gransking av nasjonal betydning? Søknadsfrist: 16. august 2021 Om stillingen Ved Sannhets- og forsoningskommisjonens sekretariat er det ledig en 100% midlertidig stilling som utreder/seniorrådgiver. Kommisjonens sekretariat er plassert i Tromsø ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges […]

Innovasjonsleder – NTNU – Jobbnorge ID 209385

Fast stilling ved Institutt for design: Innovasjonsleder innen tjenesteinnovasjon og design Søk stillingen Se annonse This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for […]

Rådgiver/seniorrådgiver – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 208263

Vil du jobbe med genetiske ressurser, miljø-DNA og mikrobiologiske produkter? Rådgiver/seniorrådgiver Søk stillingen Se annonse Om stillingen Vi søker en dyktig medarbeider som kan bidra til å styrke arbeidet vårt knyttet til genetiske ressurser. Miljødirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for Nagoya-protokollen under konvensjonen om biologisk mangfold. Protokollen omhandler tilgang til genetiske ressurser og en rimelig likeverdig […]

Forskningsrådgiver – NTNU – Jobbnorge ID 209173

Vi søker etter Forskningsrådgiver Søk stillingen Se annonsen This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. Om stillingen Ved NTNU […]

Førsteamanuensis – Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Jobbnorge ID207091

Fakultet for naturvitenskap og teknologi Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor innen bærekraftig teknologi Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor innen bærekraftig teknologi, med tiltredelse snarest. Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) og inngår i faggruppe Sikkerhet som har ansvar […]

Scroll to top