Frantz - Datadrevet rekruttering

Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi

Senior EU-rådgiver – NTNU – Jobbnorge – ID209480

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap er det ledig stilling som Senior EU-rådgiver Søk stillingen Se annonse This is NTNU NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim. På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for […]

Forskingsteknikar / driftsteknikar – NIBIO – Jobbnorge – ID205890

Til vår forskingsstasjon på Fureneset søkjer vi Forskingsteknikar / driftsteknikar Søk stillinga Sjå annonse Nøkkelinformasjon Arbeidsområdet er primært forsøksarbeid knytt til feltforsøk i eng, drift og vedlikehald av jordbruksareal. Ein må også rekne med vedlikehaldsarbeid på maskiner og bygningar ved forskingsstasjonen. NIBIO Fureneset ligg lengst vest i Fjaler kommune i Vestland og driv med forsking […]

Forsker – Transportøkonomisk institutt – Jobbnorge ID 205298

Vi søker ambisiøs og engasjert forsker til vår satsning på godstransport Søk stillingen Se annonsen Om Transportøkonomisk institutt Transportøkonomisk institutt (TØI) er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. TØI har et flerfaglig miljø med rundt 110 ansatte. Oppdragsgiverne er Norges forskningsråd, norske myndigheter, EU-kommisjonen og næringslivet. Vi holder til i moderne lokaler i Forskningsparken på Blindern. […]

Forsker innen næringsøkonomi – Nofima – Jobbnorge

Forskere Forskere innen næringsøkonomi i sjømatsektoren Søk stillingen Se annonsen Om Nofima «Bærekraftig mat til alle» er vår visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning […]

Prosjektkoordinator/rådgiver – SNF

Prosjektkoordinator/ rådgiver Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) er ett av Norges ledende forskningsmiljø innen anvendt økonomisk-administrativ forskning, og har gode samarbeidsrelasjoner til andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet. Vi ønsker å styrke vår administrative forskningsstøtte gjennom en nyopprettet stilling som prosjektkoordinator og rådgiver for forskning og formidling. SNF har en […]

Scroll to top