Frantz - Datadrevet rekruttering

Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap

Forskningsrådgiver(e) – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 208729

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap søker Forskningsrådgiver(e) med ambisjoner Søk stillingen Se annonse Om stillingen Handelshøgskolen Innlandet samler et stort fagmiljø, både på Lillehammer og på Rena, og fakultetets ansatte driver en omfattende forskningsvirksomhet. Fakultetet har en egen enhet for eksternfinansiert virksomhet//Senter for livslang læring (SELL). Gjennom enheten organiseres både utdannings-, forsknings- og utredningsoppdrag. […]

Scroll to top