Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Videregående skole

Trøndelag fylkeskommune – Prosjektøkonom

Prosjektøkonom Vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune består av fem seksjoner med omtrent 180 ansatte. En av seksjonene er Investering og fornying med omtrent 40 ansatte. Seksjon Investering og fornying sine hovedoppgaver er å bygge og utbedre fylkesveinettet etter de politiske føringer som blir gitt av Trøndelag fylkeskommune. I tillegg utfører seksjonen og team Miljøpakken byggeprosjekter gitt […]

Trøndelag fylkeskommune – Fagskolelærere Chr. Thams

Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Chr. Thams Trøndelag høyere yrkesfagskole, avdeling Chr. Thams ligger på Løkken Verk i Orkland kommune og har i dag 10 faste ansatte og rundt 350 studenter på deltid. Skolen tilbyr deltids utdanninger innen bygg-, anleggsteknikk-, prosessteknikk-, maskinteknisk drift-, sveiseteknikk, elkraft-, elektronikk-, automatisering-, psykisk helse- og rusarbeid, barn med særskilt behov. For mer […]

Trøndelag fylkeskommune – Lærer Levanger videregående skole

Faglærer Teknologi – og industrifag Levanger videregående skole (324101), Trøndelag fylkeskommune Vi søker faglærer innen utdanningsprogrammet Teknologi- og industrifag. Les mer om stillingen Arbeidsoppgaver Opplæring Undervisning Veiledning Oppfølging av elever Samarbeid med foresatte Arbeid i team Bidra til utvikling av avdelingen og skolen Kvalifikasjoner Vi ønsker søkere med bred undervisningskompetanse innen utdanningsprogrammet. Det kreves relevant […]

Lærere, fagleder og materialforvalter – Troms og Finnmark fylkeskommune

Vil du bli med på laget vårt? Vi har ledige lærerstillinger Kirkenes videregående skole Vi søker lærere på studieforberedende avdeling med tiltredelse 01.08.2021. Det skal tilsettes i inntil 8 stillinger i 100%, fordelt mellom 7 faste stillinger og 1 vikariatstilling. Les mer om stillingen Fagbehov Engelsk, matematikk, norsk, kroppsøving, samfunnsøkonomi og andre økonomifag for studieforberedende […]

Trøndelag fylkeskommune THYF – Faglærere Natur- og kulturguide

Søk stilling som faglærer ved det nyopprettede studiet i Natur- og kulturguide Trøndelag høyere yrkesfagskole vil i samarbeid med Nordland fagskole starte opp studiet  Natur- og kulturguide som toårig stedbasert utdanning i Oppdal. Målet med studiet er å gi studentene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som etterspørres i opplevelsesnæringene. Faglærer – med undervisning innen “Natur […]

Trøndelag fylkeskommune THYF – Faglærere

Ledige stillinger ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, Trondheim Trøndelag høyere yrkesfagskole Trøndelag høyere yrkesfagskole, Trondheim tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning med følgende fordypninger: automatisering, elkraft, kulde- og varmepumpeteknikk, matteknikk, verdiskapning i lokalmat, dekksoffiser, maskinoffiser og klima, energi og miljø.  Skoleåret 2020-2021 er det ca. 230 studenter og ca. 25 ansatte ved fagskolen.  Trøndelag høyere yrkesfagskole, Trondheim ligger […]

Nordland fylkeskommune – Programfaglærer i elektrofag

Tilsetting av programfaglærer i elektrofag Vi søker en fremtidsrettet og utviklingsorientert yrkesfaglærer innen elektrofag i inntil 100 % fast stilling. Til stillingen ligger det undervisning i elektroniske kretser og nettverk, energi- og styringssystemer og yrkesfaglig fordypning på Vg1 og Vg2. Les mer Utdanning og erfaring: Til stillingen søker vi en yrkesfaglærer med fagbrev innen Elektrikerfaget, Gruppe […]

Scroll to top