Frantz - Datadrevet rekruttering

Enhetsleder

Fauske kommune – Enhetsleder pleie og omsorg

Vi søker Enhetsleder – Pleie og omsorg Vil du bli vår nye kollega i ei tid med spennende endringer og uvikling av pleie og omsorgssektoren i Fauske kommune? Liker du nybrottsarbeid, ledelse og selvstendighet kan dette være den rette stillingen for deg! Vår nye enhetsleder skal bidra til at tjenesteutvikling, innføring av nye velferdsteknologiske løsninger, endrede arbeidsmetoder […]

Gol kommune – Avdelingsleiar for Heimetenesta og Områdeleiar

Områdeleiar, 100% fast stilling ved Miljøterapitenesta, avlastning og pårørandestøtte Les meir Gol kommune vil styrke tilbodet til familiar med store omsorgsoppgåver. Vi har fire samlokaliserte leilighetar knytt til ansvarsområdet. I tillegg har vi fleire heimebuande brukarar.Fleire familiar har i dag eit avlastningstilbod i kommunale leilegheiter. Nokon ungdommar skal snart flytte for seg sjølv og dei […]

Fauske kommune – Enhetsleder – Pleie og omsorg

Vi søker Enhetsleder – Pleie og omsorg Vil du bli vår nye kollega i ei tid med spennende endringer og uvikling av pleie og omsorgssektoren i Fauske kommune? Liker du nybrottsarbeid, ledelse og selvstendighet kan dette være den rette stillingen for deg! Vår nye enhetsleder skal bidra til at tjenesteutvikling, innføring av nye velferdsteknologiske løsninger, endrede arbeidsmetoder […]

Scroll to top