Frantz - Datadrevet rekruttering

Kontor, forvaltning og saksbehandling

Arendal kommune – Saksbehandler Forvaltning – Ingeniør forvaltning VA

Arendal kommune Vil du bli vår nye kollega? Vi søker: Ingeniør forvaltning VA Forvaltning, Arendal kommune Saksbehandler Forvaltning Forvaltning – Kommunalteknikk og geodata   Les mer og ta kontakt Foto: Mona Hauglid  ▽ Arendal kommune vil være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Vi er en viktig aktør i utviklingen av byen og kommunen. […]

Rådgivere kulturmiljøforvaltning – Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune søker engasjerte og dyktige personer som ønsker å arbeide med bygningsvern, fartøyvern og kulturmiljøforvaltning. Er du vår nye kollega? Hvis ja, ønsker Silje og Geir kontakt med deg. Helt uforpliktende og konfidensielt. Meld din interesse. Les mer og ta kontakt  ▽ Vi har nå ledige to 100% faste stillinger Fylkeskommunen er […]

Rådgiver/seniorrådgiver – Statens Sivilrettsforvaltning – Jobbnorge – ID213138

Vil du jobbe med arkiv- og dokumentforvaltning i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag? Rådgiver/seniorrådgiver – arkiv og dokumentforvaltning Søk stillingen Se annonse Om stillingen Statens sivilrettsforvaltning(SRF) er en organisasjon i utvikling. Vi søker nå en engasjert og faglig dyktig rådgiver/seniorrådgiver som vil være med på å videreutvikle arkiv og dokumentasjonsforvaltning i SRF. Arbeidssted er […]

Rådgiver – Statens Sivilrettsforvaltning – Jobbnorge – ID 210957

Rådgiver – sekretariatet for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll Søk stillingen Se annonse Om stillingen Statens sivilrettsforvaltning søker en faglig sterk og samfunnsengasjert medarbeider som ønsker å være med på å videreutvikle våre fagområder, herunder særskilt sekretariatsfunksjonen for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget utøves av Statens sivilrettsforvaltning. Sekretariatsfunksjonen består hovedsakelig av sekretariatsleder og en rådgiver, og […]

Skolefaglig rådgiver – Moss kommune – Jobbnorge – ID 210342

Skolefaglig rådgiver Vil du utfordres i arbeidet med et inkluderende læringsmiljø for alle barn? Søk stillingen Se annonse Om stillingen Vi har ledig stilling som skolefagligrådgiver ved skoleeieravdelingen vår. Avdelingen har som ansvar å forvalte, drifte og utvikle grunnskolen i Moss kommune. Grunnskolen i  Moss kommune har over 5000 elever fordelt på 11 barneskoler, tre […]

Administrasjonskoordinator – Nofima – Jobbnorge – ID 210359

Administrasjonskoordinator Nofima søker Administrasjonskoordinator Søk stillingen Se annonsen Om Nofima «Bærekraftig mat til alle» er vår visjon. Den er tuftet på FNs bærekraftsmål og skal ligge til grunn for alt vi gjør. Som et anvendt og næringsrettet forskningsinstitutt jobber vi målrettet med forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser […]

Førstekonsulent/rådgiver – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID 210101

Vil du koordinere Kunnskapsdepartementets arbeid på ulike internasjonale arenaer? Førstekonsulent/rådgiver (fast stilling) Søk stillingen Se annonse Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering, høyere utdanning og forskning. Departementet har overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere […]

Sekretariatsleder og medarbeidere – Klima- og miljødepartementet – Jobbnorge – ID 208571

Sekretariatsleder og medarbeidere til sekretariat for Klimautvalget 2050 Søk stillingen Se annonse Om stillingene: Regjeringen har oppnevnt et offentlig ekspertutvalg, ledet av Martin Skancke, som skal gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050, på en mest mulig […]

Administrativ koordinator – Høgskolen Innlandet – Jobbnorge – ID 208698

Vil du være en del av vårt nye forskningssenter for bærekraft og digitalisering? Handelshøgskolen Innlandet søker Administrativ koordinator (seniorrådgiver) Søk stillingen Se annonse Om stillingen Høgskolen i Innlandet skal etablere et Forskningssenter for bærekraft og digitalisering som ligger til Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Senteret skal etableres på Kongsvinger og skal være et tverrfaglig forskningssenter som […]

Lærling – Statsforvalteren i Troms og Finnmark – ID206323

Vil du bli ei kontorstjerne? Som vår lærling har du muligheten. Lærling Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Vi søker deg som har lyst å lære kontor- og administrasjonsfaget. Hos oss får du opplæring og oppgaver innenfor rekruttering, kontorstøtte, økonomi og informasjon. Du får arbeide med dokumenter og legge til rette for kurs og seminarer. […]

Scroll to top