Frantz - Datadrevet rekruttering

Internrevisor – Brønnøysundregistrene

Internrevisor Er du den som skal etablere og utvikle internrevisjon hos oss? Les meir ▽ Om stillinga Vi søker ein dyktig person til å utvikle ein moderne internrevisjon som bidrar til at vi når måla våre og etterlever regelverk, eigarkrav og dei andre kvalitetskrava. Vi ønsker deg med erfaring frå internrevisjon, verksemdstyring eller internkontroll som […]

Seniorrådgiver/rådgiver – UIT – Jobbnorge ID 210565

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Seniorrådgiver/rådgiver i Stab Søk stillingen Se annonse Om stillingen Administrasjonen ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har ledig fast stilling som seniorrådgiver/rådgiver i Stab. Stillingen inngår i stabens faggruppe økonomi. Vi søker en engasjert person som primært skal arbeide med bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA)/eksternfinansierte prosjekter, og ved behov delta i gruppens […]

Seniorrådgiver – Konfliktrådet – Jobbnorge – ID 209198

Seniorrådgiver – virksomhetsstyring – konfliktrådene Søk stillingen Se annonse Medarbeider virksomhetsstyring Konfliktrådet er en del av strafferettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 12 konfliktråd. Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile […]

Rådgiver/seniorrådgiver – Fiskeridirektoratet – Jobbnorge

Vil du jobbe med risikohåndtering innen fiskerikontroll og ressurskontroll? Vi søker rådgiver/seniorrådgiver Se annonsen Blir du med oss på laget? De siste årene har Fiskeridirektoratet arbeidet aktivt med å forbedre risikostyringen av fiskerikontrollen. Nå ønsker vi å styrke dette området ytterligere og søker deg som er god på å identifisere uønskede hendelser og gjennomføre analyse […]

Rådgivar/seniorrådgivar – SNO – Statens naturoppsyn – Jobbnorge

Har du lyst til å bli ein del av Statens naturoppsyn og jobbe med verneområde på Sunnmøre? Rådgivar/seniorrådgivar – SNO Søk stillinga Sjå annonse Om stillinga SNO er ei avdeling i Miljødirektoratet og er det operative feltorganet til direktoratet. Vi fører tilsyn med at avgjerdene i miljølovgivinga blir overhalde gjennom kontroll, informasjon og rettleiing, og arbeider […]

Seniorrådgiver utdanning – NTNU – Jobbnorge

Ved Fakultet for arkitektur og design er det ledig stilling som Seniorrådgiver utdanning Søk stillingen Se annonsen NTNU – kunnskap for en bedre verden NTNU – kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Fakultet for arkitektur og design Fakultet for […]

Rådgiver/seniorrådgiver – Utenriksdepartementet – Jobbnorge

Regnskapsenheten, Økonomiseksjonen Rådgiver/seniorrådgiver Søk stillingen Se annonse Om Utenriksdepartementet Norsk utenrikstjeneste består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner med omlag 2 550 ansatte. Hovedoppgavene er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet, inkludert interesser Norge har felles med andre land samt å gi bistand til norske borgere i utlandet. Utenriksdepartementet er opptatt av […]

Kvalitets- og skadeansvarlig – Saltens Bilruter AS – Jobbnorge – ID204465

Vil du ha ansvar for det skadeforebyggende arbeidet med konsernets bilflåte? Kvalitets- og skadeansvarlig Søk stillingen Se annonsen Blir du med og hever standarden? Ved vårt hovedkontor i Bodø har vi ledig stilling som kvalitets- og skadeansvarlig.  For å heve standarden på vårt arbeid med skadeforebygging søker vi en person med interesse og kvalifikasjoner til […]

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID204784

Er du en engasjert jurist som ønsker å jobbe med miljørettslige problemstillinger? Juridisk rådgiver/seniorrådgiver Søk stillingen Se annonsen Om stillingen Har du lyst til å arbeide med spennende miljørettslige problemstillinger og forvaltningsrett sammen med dyktige jurister i et stort juridisk fagmiljø? Vi har nå ledig et vikariat ved juridisk seksjon naturmangfold. Juridisk seksjon naturmangfold består […]

IKT-ansvarlig – Hovedredningssentralen (HRS) – Jobbnorge

Hovedredningssentralen (HRS) har ledig stilling som IKT-ansvarlig. Stillingen er plassert ved HRS Nord-Norge, i Bodø. IKT-ansvarlig rapporterer til avdelingsdirektør og vil være en viktig premissgiver innen virksomhetens IKT-forvaltning gjennom daglig ansvar for drift av IKT. IKT-ansvarlig Søk stillingen Se annonsen Hovedredningssentralen Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Bodø (HRS-NN) og i Sør-Norge (HRS-SN), Sola har det overordnede ansvaret […]

Scroll to top