Frantz - Datadrevet rekruttering

Underdirektører/Avdelingsdirektører

Riksrevisjonen – Avdelingsdirektører – R1LS og R1S5

Er du klar for en spennende lederstilling i Riksrevisjonen? Vi søker Avdelingsdirektør – R1S5 og Avdelingsdirektør – R1LS Vil du lede dyktige medarbeidere i offentlig finansiell revisjon? Avdelingsdirektør – R1S5 I Regnskapsrevisjonsavdeling 1 er det ledig stilling som avdelingsdirektør/seksjonsleder til seksjonen som har ansvaret for finansiell revisjon av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, […]

Avdelingsdirektør – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 210696

Avdelingsdirektør for vann- og kunnskapsavdelingen Avdelingsdirektør Miljødirektoratet Søk stillingen Se annonse Om stillingen Vi søker erfaren og utviklingsorientert avdelingsdirektør som evner å kombinere strategisk arbeid med en operativ arbeidsstil, og som motiveres av det totale lederansvaret som ligger til stillingen. Avdelingsdirektøren er en del av toppledergruppen i Miljødirektoratet og rapporterer til miljødirektøren. Avdeling for vann […]

Underdirektør vergemål – Statsforvalteren i Nordland – Jobbnorge – ID 210057

Vil du lede folk som bryr seg om folk? Underdirektør vergemål Søk stillingen Se annonse Deg og stillingen: Vi søker en engasjert leder for vergemålsseksjonen hos Statsforvalteren i Nordland. I denne stillingen har du personal-, økonomi- og fagansvar for seksjonen og du inngår i statsforvalterens utvidede ledergruppe. Som leder hos Statsforvalteren i Nordland forplikter du […]

Avdelingsdirektør – Kunnskapsdepartementet – Jobbnorge – ID 210232

Vi søker en positiv og motiverende leder Avdelingsdirektør Søk stillingen Se annonse Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet har ansvar for barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskole, høyere utdanning, voksnes læring, kompetansepolitikk, integrering og forskning. Departementet har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 ansatte fordelt på syv avdelinger, […]

Scroll to top