Frantz - Datadrevet rekruttering

Natur og miljø

2 klima- og miljørådgivere – Nordland fylkeskommune

Facebook-f Linkedin Instagram Twitter Rådgivere i klima og miljø: vikariat og fast stilling Nordland fylkeskommune søker 2 klima- og miljørådgivere  I Nordland fylke er ambisjonen å kutte klimagassutslippene med 60 pst fram mot 2030 sammenlignet med 2009. Dette krever en offensiv satsing hvor fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsutvikler.   Nordland fylkeskommune søker deg […]

Prosjektforvalter Sirkulær plastøkonomi – Handelens Miljøfond – Succedo

 OSLO Prosjektforvalter Sirkulær plastøkonomi – Handelens Miljøfond Næringslivets mest spennende miljøsatsing trenger deg som vil drive faglig miljøvern og er utålmodig etter resultater. Les mer  ▽ På vegne av Handelens Miljøfond søker vi etter en Prosjektforvater Sirkulær plastøkonomi. Du vil få ansvar for gjennomføring av programmer, utlysninger og prosjekter fra planlegging via tildeling og til avslutning. Prosjektforvalteren […]

Prosjektforvalter Handelens Miljøfond – Succedo

 OSLO Prosjektforvalter Handelens Miljøfond Næringslivets mest spennende miljøsatsing trenger deg som vil drive faglig miljøvern og er utålmodig etter resultater. Les mer  ▽ https://youtu.be/DaZJ9LehCNw Vi søker nå Prosjektforvalter med tung naturvitenskapelig kompetanse. Du får muligheten til å jobbe i en gruppe med særdeles bra folk som vet at de har store muligheter, betydelige ressurser, høye ambisjoner […]

Rovviltkontakt – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 210473

Rovviltkontakt i Hemnes, Nordland Har du lyst på en spennende jobb som rovviltkontakt? Søk stillingen Se annonse Om stillingen Stillinger som rovviltkontakt, fast ansatt på tilkalling i Statens naturoppsyn (SNO), er spennende deltidsstillinger som gir mulighet for å jobbe i felt med innsamling av viktige data som har stor betydning for forvaltningen av store rovdyr. […]

Rådgiver/seniorrådgiver – Landbruksdirektoratet – Jobbnorge – ID 210185

Er du glad i tall og analyse? Vil du være med å ta skogbruket inn i det grønne skiftet? Rådgiver/seniorrådgiver – seksjon skog Søk stillingen Se annonse Om Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler.        Vi […]

Rådgivar/seniorrådgivar – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 209025

Vil du redde litt av verda saman med oss? Rådgivar/seniorrådgivar – trua artar og naturtypar Søk stillinga Sjå annonse Om stillinga Vi søkjer ein fagleg dyktig og engasjert medarbeidar til arbeidet med trua natur. Stillinga inneber arbeid med å ta vare på trua artar og naturtypar basert på eit solid kunnskapsgrunnlag og samarbeid med andre […]

Rådgivar/seniorrådgivar – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 208345

Vil du være vår nye koordinator for eksport og import av avfall? Rådgivar/seniorrådgivar – eksport og import av avfall Søk stillinga Sjå annonse Om stillinga Vi søkjer ein målretta og engasjert medarbeidar til eit vikariat som fagkoordinator for vår faggruppe for eksport og import av avfall. Hos oss får du moglegheit til å bidra inn […]

Senior-/ eiendomskonsulent – Statsskog – Jobbnorge – ID 208640

Vi ha en ledig stilling innen eiendomsutvikling, og søker etter Senior-/ eiendomskonsulent Søk stillingen Se annonsen Statskog SF er landets største grunneier, og forvalter og utvikler statens utmarkseiendommer. Statskog er organisert i tre kjerneområder: Eiendom, Skog og Friluftsliv. Statskog har om lag 110 ansatte fordelt på 18 kontor i hele landet. Hovedkontoret ligger i Namsos. Vi […]

Saksbehandler – Miljødirektoratet – Jobbnorge – ID 208145

Tre faste stillinger og ett vikariat ledig i industriseksjonene Vil du være med å redusere industriens fotavtrykk på miljøet? Søk stillingen Se annonse Om stillingen Du har nå mulighet til å søke deg til et av Norges mest allsidige fagmiljøer innen forurensningssaker. Som saksbehandler i industriseksjonene vil du være med å behandle søknader om forurensende […]

Scroll to top