Frantz - Datadrevet kandidatfangst

Yapril – Eco Forvaltning AS – Daglig leder

Har du vekstambisjoner på egne og andres vegne? Søk stillingen https://adstat.no/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210604-WA0011.mp4 Daglig leder Vil du lede et selskap som har ambisjoner om vekst? Kan du samtidig sikre at driften er lønnsom, vår konkurransekraft opprettholdes og at medarbeiderne trives? Som daglig leder hos oss vil du som du sikkert forstår jobbe med et herlig bredt spekter […]

Yapril – IMES – Daglig leder

Vil du overta stafettpinnen og lede IMES inn i fremtiden? Søk stillingen Vår daglige leder ønsker etter 40 år i bedriften å trappe ned. Vi søker derfor hans etterfølger. Har du lyst til å videreutvikle vår posisjon som landsdelens ledende maritime elektroentreprenør, med kunder i både inn- og utland? IMES har spesielt fokus mot maritim […]

Nordland Fylkes Fiskarlag – Essensi – Daglig leder

Nordland Fylkes Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS avd. Nordland har nå ledig fast stilling som: Daglig leder Vil du være med å utvikle en av våre viktigste næringer, og styrke kyst-Norge? Vi søker en leder som motiveres av vårt samfunnsoppdrag, og som samhandler godt med både styre, lokallag og medlemmer, myndigheter og andre, for å […]

Frisk i Nord – Daglig leder – Jobbnorge

Vil du lede vårt tverrfaglige team innen bedriftshelsetjenesten? Daglig leder Se annonsen Om Frisk i nord FRISK I NORD SA er en godkjent privat bedriftshelsetjeneste som er lokalisert i Hammerfest. Vi eies av våre medlemsbedrifter som er lokalisert i Vest-Finnmark. Omsetningen i 2020 var på 4,8 mill. Vårt tverrfaglige team består av 6 ansatte. Vi […]

Molde kommune – Daglig leder Molde eiendom

​Molde eiendom KF er Molde kommunes eiendomsforetak. Molde eiendom KF har ansvar for forvaltning og driftsoppgaver knyttet til kommunens administrasjonsbygg, barnehager, skoler, omsorgssenter, idrett- og kulturbygg. Vi er Molde kommunes byggherre i større og mindre byggeprosjekt, og har også ansvar for å skaffe boliger til de av kommunens innbyggere som har rett til kommunal bolig.   Foretaket har et eget […]

Yapril – NCE iKuben – Daglig leder

Daglig leder Les mer om stillingen Er du opptatt av innovasjon og omstilling? For å videreføre utviklingen av NCE iKuben søker vi nå en daglig leder som er oppdatert og nysgjerrig på teknologi, globale trender og forretningsutvikling. I NCE iKuben vil du kunne påvirke klyngebedriftenes konkurransekraft og innovasjonsevne i globale marked ved å fokusere på […]

Daglig leder – Klimaservice AS – Jobbnorge

Ønsker du en actionorientert hverdag? Opptatt av å bygge gode resultater, skape gode kunderelasjoner og et godt arbeidsmiljø? Daglig leder Søk stillingen Se annonsen Om stillingen: Klimaservice AS ble i februar 2020 kjøpt opp av JM Hansen AS og Åge Nilsen AS. JM Hansen AS og Åge Nilsen AS er blant de regionalt dominerende entreprenørene […]

K-Sekretariatet – Daglig leder

K-Sekretariatet søker ny Daglig leder K-Sekretariatet er et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonene for kontrollutvalgene i fylkeskommunene i Nord-Norge, 28 kommuner i Nordland, Troms og Finnmark samt Longyearbyen lokalstyre. Selskapet skal påse at saker som behandles i kontrollutvalgene er forsvarlig utredet og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. K-Sekretariatet er utvalgenes operative ledd og skal bistå […]

Yapril – Formuesforvaltning AS – Daglig leder

Daglig leder til Formuesforvaltning i Ålesund Til Formuesforvaltning i Ålesund søker vi nå en erfaren og engasjert leder som sammen med et kompetent og motivert team skal videreutvikle virksomheten på Nordvestlandet.  Les mer om stillingen I tillegg til daglig operativ ledelse vil du være en aktiv deltager i prospektering og rådgivning for å bidra til de gode kundeopplevelsene. Som […]

RKK Salten – Daglig leder

Daglig leder Søk stillingen Se annonsen RKK Salten RKK Salten er et kommunalt oppgavefellesskap med formål å være pådriver og sentral bidragsyter til økt kompetanse og innovasjon i deltakerkommunene. Deltakende kommuner er i dag Beiarn, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Hamarøy og Rødøy vil snart inngå som nye kommuner i samarbeidet. RKK Salten […]

Scroll to top